Įmonės rekvizitai:                                                                                       Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                               Įvykus vandentiekio avarijai: Tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: Tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 - 19:00 val.
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641                                                                                    Skaitiklių rodmenų perdavimas ir abonentų konsultacija:
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai                                                                    Tel. (8448) 53613,  (8 612) 13041

 
Pradžia

PostHeaderIcon Skelbimas dėl valdybos narių atrankos

UAB “Plungės vandenys”

Atnaujinta: 2019-08-09

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

UAB „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 169845485, adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r.:

  1. Skelbiama kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomų valdybos narių vietas:

1.1. vieno kandidato, turinčio kompetenciją finansų arba teisės srityje;

1.2. vieno kandidato, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje;

1.3. vieno kandidato, turinčio kompetenciją vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.plungesvandenys.lt

Bendrovės strateginis planas skelbiamas:

http://plungesvandenys.lt/images/19-%20veiklos%20patvirtintas%20planas%202018-2020%20m.pdf

  1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Plungės vandenys“, Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r., II aukštas, administracijos 8 kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 11.00 val. iki 11.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.00 val. ;

2.2. elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Plungės vandenys“, Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r.

     3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. D-666.

"Dėl kandidatų į Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašas ir pavyzdinių Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo"

  1. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomų narių vietas: 4 (ketverių) metų kadencija.

 

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Plungės rajono savivaldybės tarnautojas ar administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba 6.1- 6.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai);

6.7. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;

6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario ir bendrovės interesų konfliktas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas, turintis kompetencijų finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų konsultavimo srityje, arba finansinių paslaugų srityje, arba finansų ar ekonominės analizės srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.2. kandidatas, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens valdyboje, arba juridinio asmens vadovu, arba strateginio planavimo srityje, arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.3. kandidatas, turintis kompetencijų vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje.

Turi turėti žinių vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje. Žinias apie vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos sritį patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

  1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai dokumentus UAB „Plungės vandenys“ turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo viešo paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d.

  1. UAB „Plungės vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Administratorė- personalo specialistė Kristina Zaborienė, tel. (8 448) 5 16 41,

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

2) Direktoriaus pavaduotoja finansams Renata Šlekonienė, tel. (8 448) 5 18 82,

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

11. Kita informacija:

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas)

2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese(2 priedas) 

 

 

PostHeaderIcon Atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo tvarka

2019-03-14

Suvienodinome ir supaprastinome apmokėjimo ir deklaravimo tvarką – nuo šiol savo klientų prašome mokėti tik gautame mokėjimo pranešime nurodytą sumą už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ir deklaruoti einamojo mėnesio geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis.

Tai reiškia, kad Jums nereikia nieko skaičiuoti, visada mokėkite tik tą sumą, kuri nurodyta gautame mokėjimo pranešime, ir deklaruokite faktinius einamojo mėnesio skaitiklių rodmenis. Viskas labai paprasta, lygiai taip pat, kaip mokant už bet kokią kitą paslaugą: gaunate sąskaitą (šiuo atveju mokėjimo pranešimą) ir ją apmokate, tik mes dar prašome (kaip to reikalauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas) deklaruoti faktinius einamojo mėnesio skaitiklių rodmenis. Rodmenis deklaruokite tik sveikais skaičiais (be kablelių). Pagal šiuos rodmenis mokėjimo pranešimą pateiksime kitą mėnesį, iki 10 dienos.

Jei mokėjimo pranešimus gaunate paštu, bet naudojatės ir elektroniniu paštu, prašome el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai pranešti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo Jūs greičiau ir patogiau nei paštu gausite mokėjimo pranešimus. Tuo pačiu padėsite mums tausoti aplinką. Jei mokėjimo pranešimo negavote, kreipkitės tel. (8 448) 53613; 8 612 13041.

Rekomenduojame, kaip jau daugelis ir esate įpratę, apmokėti gautą mokėjimo pranešimą ir deklaruoti einamojo mėnesio faktinius skaitiklių rodmenis paskutiniąją mėnesio savaitę.

Deklaruoti rodmenis galite:

Elektroniniu paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

•                    Apmokant sąskaitą, įrašant  grafoje „iki“.

•                    Apmokant sąskaitą internetu, įrašant laukelyje „iki“.

•                    Telefonu (8 448) 53613; 8612 13041.

•                    Bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje.

 

 

PostHeaderIcon Informacija dėl gaunamų sąskaitų gyventojams

 2019-03-13

Nuo š. m. kovo mėn. įvedus naują atsiskaitymo tvarką už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas, t. y. siunčiant sąskaitas gyventojams, šiomis dienomis sulaukiame labai daug telefoninių skambučių ir klientų atvykstančių į bendrovę. Atsiprašome klientų, tačiau fiziškai neturime galimybės iškarto aptarnauti tokio klientų srauto, todėl prašome kantrybės prisiskambinat ar laukiant eilėse atvykus.

Gautas sąskaitas apmokėti reikia iki š. m. kovo 31d. taigi galima skambinti ar atvykti į bendrovę iki mėnesio pabaigos, kai klientų srautas bus sumažėjęs. Taip pat galima kreiptis el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai Ačiū už kantrybę.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Pridedama sąskaita su paaiškinimais:   Sąskaitos pavyzdys

 

PostHeaderIcon Keičiasi gyventojų atsiskaitymo už paslaugas tvarka

2019-02-14

 

    Nuo š. m. kovo mėn. keičiasi atsiskaitymo tvarka už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Už vasario mėnesį suteiktas paslaugas gyventojams bus pateikiamos sąskaitos. Atsiskaitymo knygelėmis naudotis nebebus galima.

Sąskaitos bus pateiktos kiekvieną mėnesį iki 10 dienos.

Sąskaitą už praėjusio mėnesio paslaugas apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, paskutinės kalendorinės dienos. Už nesumokėtus ar pavėluotai sumokėtus mokesčius bus skaičiuojami delspinigiai (0,02%).

 

Kad sąskaita būtų pristatyta į namus ir nepasimestų prašome pasirūpinti pašto dėžute.

Gyventojai pageidaujantys atsisakyti popierinių sąskaitų ir sąskaitą gauti elektroniniu paštu arba per savitarną, turi kreiptis į bendrovės abonentinį skyrių. Atsisakyti popierinės sąskaitos galima atvykus į įmonę arba rašyti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai nurodant sąskaitos gavimo būdą:

1. Sąskaitą pageidauju gauti el. paštu (pateikti mokėtojo kodą, vardą pavardę, adresą ir el. paštą).

2. Sąskaitą pageidauju gauti per savitarną internetiniame puslapyje www.plungesvandenys.lt  (pateikti mokėtojo kodą, vardą pavardę, adresą ir el. paštą).

Jei sąskaitos negausite prašome kreiptis  Tel. 8 612 13041; (8 448) 53613; arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sąskaitos pavyzdys

 

 

 

PostHeaderIcon Įsigalioja naujai apskaičiuotas ir patvirtintas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

2019-01-29

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 4 punktu, UAB "Plungės vandenys" tvirtina Plungės raj. savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį   1,79 m³ gyventojui per mėnesį.
Nustatytas kiekis taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.

 

PostHeaderIcon Plungės žinios“ rašo...

2019-01-11

 

„Baus­ti dėl sušla­pu­sių kojų – ab­sur­das“

„Plungės žinios“      sausio 9, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vių liau­dies išmin­tis by­lo­ja: „Nedėk mėšlo, kur van­denį ge­ri“. Vis dėlto kai ku­rių pi­liečių ši išmin­tis ne­pa­sie­kia. Lie­tu­va be­veik uni­ka­li pa­sau­ly­je – prak­tiškai vi­si gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­mybę nau­do­tis šva­riu van­de­niu, ku­ris ne­re­tai va­di­na­mas lie­tu­višku auk­su. Tačiau kai kal­ba pa­si­su­ka apie to auk­so ap­saugą, – dar yra kur pa­si­temp­ti. Didžiau­sia šiuo me­tu bėda – vie­tinė ka­na­li­za­ci­ja ar­ba pa­prasčiau­sios fe­ka­lijų duobės, ku­rioms ruošia­mas apy­nas­ris.

Skaityti daugiau...

 

PostHeaderIcon Projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste" skirtas papildomas finansavimas

2018-12-13           alt                                                                               

PROJEKTUI „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS PLUNGĖS MIESTE“ SKIRTAS PAPILDOMAS FINANSAVIMAS

                               PROJEKTO NR. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001

UAB „Plungės vandenys“ 2018 m. rugsėjo 5 d. pasirašė šalių susitarimą Nr.2 dėl 2017-02-28 iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ sutarties pakeitimo su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuriuo skiriamos papildomos lėšos didesnės apimties darbams atlikti. Po pakeitimo Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.396.034,31 Eur. Iš jų 1.186.629,17 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 209.405,14 Eur Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“, partneris Plungės rajono savivaldybės administracija.

Papildomo finansavimo lėšomis numatyta:

-naujai nutiesti 2,17 km paviršinių nuotekų tinklų S.Nėries, Beržų, Lankos, Vėjo, Purienų, Vilties, Knygnešių ir Varpo gatvėse;
-inventorizuoti apie 2,73 km neapskaitytų paviršinių nuotekų tinklų.

           2018-11-22 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Gensera“ dėl darbų atlikimo už 374.700,00 Eur. Be PVM. Darbų pradžia 2018-12-07. Darbų trukmė 18 mėnesių. Statybų techninės priežiūros paslaugas vykdys UAB „Pro Bonus“.