Įmonės rekvizitai:                                                                                    Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                         Įvykus vandentiekio avarijai: tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 iki 19:00
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Dienos klausimas
Kaip vertinate aptarnaujančio personalo darbą?
 
Paieška svetainėje
Pradžia

PostHeaderIcon PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA PLUNGĖS RAJONE“

 es zenklas
2017-06-14

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA PLUNGĖS RAJONE“

PROJEKTO NR. 05.3.2-APVA-R-014-81-0001

          UAB „Plungės vandenys“ 2017 m. gegužės 29 d. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017m. gegužės 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-371 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.122.969,90 Eur. Iš jų 1.737.733,00 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 1.385.236,90 Eur UAB Plungės vandenys“ lėšos. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“.
          Projekto tikslas - suteikti galimybes Plungės miesto ir rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Plungės rajono savivaldybėje. Numatomos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ investicijos prisidės prie Plungės miesto bei rajono gyvenviečių socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo. Projektu nustatyta problema: kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Plungės mieste bei rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo. Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
1. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės rajono Kaušėnų, Prūsalių, Glaudžių, Jovaišiškės kaimuose bei pastatant vandens gerinimo įrenginius Narvaišių kaime.
2. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės mieste.
          Kaušėnų kaime numatoma: Pakloti vandens tiekimo tinklų - 1,31 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 109 gyventojams. Pakloti nuotekų surinkimo tinklų - 1,616 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 151 gyventojui.
          Prūsalių kaime numatoma: Pakloti vandens tiekimo tinklų - 2,70 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 153 gyventojams. Pakloti nuotekų tinklų – 3,555 km. Sudaryti galimybę prisijungti prie tinklų 166 gyventojams.
          Glaudžių kaime: Pakloti vandens tiekimo tinklų - 1,68 km. Pakloti nuotekų tinklų - 4,688 km.
Prie vandentiekio tinklų prisijungs 165 gyventojai, prie nuotekų tinklų - 129 gyventojai.
          Jovaišiškės kaime: Pakloti nuotekų tinklų – 2,885 km., pakloti vandens tiekimo tinklų - 1,38 km.
Sudaryti galimybę prisijungti prie nuotekų tinklų 65 gyventojams, prie vandentiekio tinklų - 84 gyventojams.
          Glaudžių ir Jovaišiškės gyventojams geriamasis vanduo bus atvestas iš Plungės miesto, todėl gyventojai galės naudotis higienos normas atitinkančiu vandeniu.
          Narvaišių kaime: Pastatyti vandens gerinimo įrenginius – 1 - 8 m3/h. Prie VGĮ prisijungs 229 gyventojai.
          Plungės mieste: Rekonstruoti vandens tiekimo tinklų - 0,91 km. Rekonstruoti nuotekų tinklų - 4,07 km.
          Projekto tikslinės grupės yra Plungės miesto bei Plungės rajono Kaušėnų, Prūsalių, Glaudžių, Jovaišiškės, Narvaišių k.gyventojai: pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis – gauti aukščiausios kokybės vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas.
          Šiuo metu vykdomas darbų pirkimas tinklų statybai ir rekonstrukcijai. Darbai bus atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

 

PostHeaderIcon PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS PLUNGĖS MIESTE“

  alt

  2017-03-24                                                                                          

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS PLUNGĖS MIESTE“

                                     PROJEKTO NR. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001

 

        UAB „Plungės vandenys" 2017 m. vasario 28 d. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste" finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017m. sausio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-102 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.000.974,81 Eur. Iš jų 850.828,59 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 150.146,22 Eur Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas". Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys", partneris Plungės rajono savivaldybės administracija.
Investicijų projektu sprendžiama nustatyta problema: paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos Plungės mieste trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo.
Problemai spręsti, iškeltas projekto tikslas - sumažinti Plungės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.
Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys: paviršinių nuotekų tinklų infrastuktūros plėtra modernizuojant ir nutiesiant tinklus bei inventorizuojant nuotakyno sistemą.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos: paviršinių nuotekų tinklų plėtra ir esamos infrastruktūros modernizavimas ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų  inventorizavimas.
Projektu siekiami rezultatai:
-rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus, km – 1,286 (Rietavo - Minijos, Rietavo - Aušros-Čiurlionio – Laisvės gatvėse);
-naujai nutiesti paviršinių nuotekų tinklus, km – 4,619 (Kepyklos-Paupio-S.Daukanto, Dariaus ir Girėno, Lankos-Šaltinio-Taikos, Sukilėlių-A.Vaišvilos- Vaižganto, Paprūdžio- Birutės, M.Pečkauskaitės-Plechavičiaus-Mažosios Lietuvos gatvėse);

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir rekonstruota infrastruktūra– 130,6 ha.
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. – 20,15 (6,88 km).
Pagrindinės projekto tikslinės grupės: Plungės miesto gyventojai ir Plungės mieste veikiantys ūkio subjektai.
Įgyvendinus projekto veiklas bus išspręstos projekto problemos, t.y. bus pašalintos lietaus ir ištirpusio sniego nuotekos iš dalies Plungės miesto gyvenamos teritorijos, pagerinta gatvių būklė ir eismosąlygos, nebebus užtvindomos gatvės, namų rūsiai, gamybinės bei komercinės patalpos.
Be aiškiai išmatuojamų projekto rezultatų, papildomai bus pasiekta ir sudėtingai išmatuojama socialinė ekonominė nauda Plungės miesto gyventojams ir verslo subjektams:

-bus sumažinta Plungės miesto gatvių užtvindymo paviršinėmis (lietaus) nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai;
-bus sumažinta grunto po asfalto danga bei pastatų pamatų išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą;
-bus gerinama aplinkos kokybė, nes nesurenkant bei nevalant nuotekų su lietaus vandeniu nešamos nuosėdos, šiukšlės ir teršalai patenka į gruntą ir/arba paviršinius vandens telkinius ir tokiu būdu
 teršia aplinką;

-išaugs savivaldybės gyventojų pasitikėjimas ir pasitenkinimas vietos valdžios institucijomis;
-pagerės Plungės rajono savivaldybės įvaizdis;
-padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. 

Šiuo metu vykdomas darbų pirkimas. Darbai bus atlikti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

 


 

 

PostHeaderIcon DĖL GERIAMOJO VANDENS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS

2017-01-17
            Informuojame, kad 2015 metais bendrovė neturėjo galimybių Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka atlikti metrologinę patikrą 293 geriamojo vandens apskaitos prietaisams. To priežastis privačių ir daugiabučių namų gyventojų gyvenamosios vietos pakeitimas. Didžioji dauguma šių gyventojų yra išvykę ir su jais susisiekti neįmanoma. Abonentams buvo išsiųsti registruoti laiškai, tačiau gyventojai dėl minėtos priežasties registruoto laiško nepasiima ir atsako nesulaukiame.

UAB „Plungės vandenys“ 2017 metais planuoja patikrinti visus apskaitos prietaisus, o tiems vartotojams kurie, vadovaujantis aprašo „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir(arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 56 punktu, jeigu per 60 kalendorinių dienų po registruoto laiško išsiuntimo abonentas neatsako - suvartotas geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas pagal nustatytą vidutinį savivaldybėje suvartoto geriamojo vandens kiekį.

Prašome gyventojus, kurie planuojate išvykti ilgesniam laikui, iš anksto suderinti laiką dėl prietaisų metrologinės patikros. Dėl informacijos kreiptis į abonentinį skyrių: Tel. 8 448 53613, mob.tel. 8 612 13041, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai