Įmonės darbo laikas: Skubi pagalba :
I
II
III
IV
V
7:00—16:00
7:00—16:00
7:00—16:00
7:00—16:00
7:00—14:00
  - pietų pertrauka  11.00 val - 11.45 val
  - penktadieniais dirbame be pietų pertraukos

įvykus vandentiekio avarijai -

įvykus nuotekų tinklų avarijai -

tel. (8 448) 52 256 

tel. (8 448) 44 243

 
Dienos klausimas
Kaip vertinate tiekiamo vandens kokybę?
 
Paieška svetainėje
Pradžia

PostHeaderIcon ĮMONIŲ IR GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

Informuojame, kad nuo 2014 m. birželio mėn. 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-99. Išsamesnę informaciją rasite skyrelyje „Kainos“.

Paskelbta: 2014-04-28

 

PostHeaderIcon Baigti buitinių nuotekų tinklų klojimo darbai Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone

 

 

alt

 

Baigti buitinių nuotekų tinklų klojimo darbai Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-030

 

 

UAB „Plungės vandenys“ informuoja, kad baigti projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ darbai. Darbus vykdė UAB „Plungės lagūna“. Projekto vertė 494.000.00 Lt, iš kurių 419.900.00 Lt- ES Sanglaudos fondo lėšos, 49.400.00 Lt,- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 24.700.00 Lt - UAB „Plungės vandenys“ lėšos. Projekto metu buvo paklota 1304 m nuotekų tinklų Pagardinio g., Gardų a., Alsėdžių g., Sedos g., Senkapio skg., Senkapio g. Suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 29 namų ūkiams. Raginame šių gatvių gyventojus jungtis prie naujai paklotų centralizuotų nuotekų tinklų. Primename, kad kitose gatvėse tinklai pakloti 2013 metais ir dauguma miestelio gyventojų jau turėjo galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. 

UAB „Plungės vandenys“ įgyvendinusi projektą siekia užtikrinti gyventojams kokybišką nuotekų tvarkymą, taip pat išplečia nuotekų tvarkymo sistemą, bei padidinti prie centralizuotos nuotekų sistemos prijungtų gyventojų skaičių, todėl bus sumažintas neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams, užtikrinta paviršinių vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga, padidinta vandens ekosistemų įvairovė ir biologinis produktyvumas. Platesnė informacija dėl pasijungimo teikiama įmonėje Noriškių km. Plungės r. sav., arba telefonais 8-614-06634, 8-448-51641.

 

 

ES parama- investicija į Jūsų ateitį!

 

PostHeaderIcon Baigti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone (Šateikiuose, Alsėdžiuose) darbai Alsėdžių miestelyje

es sanglauda   plunges herbas                                                      

 

Baigti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone (Šateikiuose, Alsėdžiuose) darbai Alsėdžių miestelyje

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-091

2013 m. gruodžio 16 d. išduotos deklaracijos apie statybos užbaigimą vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams (Platelių ir Sruojos gatvėse) Alsėdžių miestelyje (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-091). Projekto vykdytojas- UAB „Plungės vandenys“, partnerė- Plungės rajono savivaldybė. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kita dalis- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, bei Plungės rajono savivaldybės lėšos.

Rangos darbus vykdė UAB „Techsis“. Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 469 m vandentiekio tinklų, 871 m nuotekų tinklų. Sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Platelių gatvėje ir nuotekų tinklų Sruojos gatvėje.

                      Informuojame gyventojus, kad Alsėdžių miestelyje, Platelių ir Sruojos gatvėse jau galima jungtis prie naujai paklotų tinklų. Tam reikia pateikti prašymus prisijungimo sąlygoms prie tinklų UAB „Plungės vandenys" administracijoje, Noriškių km. Plungės r., pagal kurias, gyventojų prašymu, UAB „Plungės vandenys“ darbuotojai paruošia supaprastintą situacijos schemą prisijungimui prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Turėdamas situacijos schemą, gyventojas organizuoja pasijungimo darbus prie miestelio tinklų. Darbus gali vykdyti tik kvalifikuoti specialistai. Atlikus pasijungimo darbus, gyventojas sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojo sutartį su UAB „Plungės vandenys“.

 

                                                     ES parama- investicija į Jūsų ateitį!

                                                                                      UAB „Plungės vandenys“ informacija

 

PostHeaderIcon Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“

es sanglauda 

                                                                             

 

 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-030

 

UAB „Plungės vandenys“ su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2013 m. gruodžio 23 d. pasirašė Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto vertė 494.000.00 Lt, iš kurių 419.900.00 Lt- ES Sanglaudos fondo lėšos, 49.400.00 Lt,- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 24.700.00 Lt - UAB „Plungės vandenys“ lėšos.

2013 m. lapkričio 12 d. projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ įgyvendinimui pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Plungės lagūna“. Rangos darbų pabaiga planuojama 2014 m. lapkričio mėnesį. Projekto vykdymo metu Žemaičių Kalvarijoje planuojama pakloti 1,3 km nuotekų tinklų: Pagardinio g., Gardų a., Alsėdžių g., Sedos g., Senkapio skg., Senkapio g. Bus suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 29 namų ūkiams.

Šio projekto tikslas- užtikrinti gyventojams kokybišką nuotekų tvarkymą, o uždavinys- išplėsti nuotekų tvarkymo sistemą, padidinti prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičių Plungės rajone. Projektu prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo pagrindiniais aspektais: aplinkosaugos aspektu- bus sumažintas neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams, užtikrinta paviršinių vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga, padidinta vandens ekosistemų įvairovė ir biologinis produktyvumas; socialiniu aspektu- bus užtikrintas gyventojų prieinamumas prie centralizuotų ir kokybiškų nuotekų surinkimo paslaugų; regionų vystymosi aspektu- bus prisidedama prie regionų aplinkosaugos skirtumų mažinimo.

                                                                    ES parama- investicija į Jūsų ateitį!

                                                                                         UAB „Plungės vandenys“ informacija