Įmonės rekvizitai:                                                                                       Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                               Įvykus vandentiekio avarijai: Tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: Tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 - 19:00 val.
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641                                                                                    Skaitiklių rodmenų perdavimas ir abonentų konsultacija:
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai                                                                    Tel. (8448) 53613,  (8 612) 13041

 
Pradžia Naujienos

PostHeaderIcon Naujienos

PostHeaderIcon Skelbimas dėl valdybos narių atrankos

UAB “Plungės vandenys”

Atnaujinta: 2019-08-09

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

UAB „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 169845485, adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r.:

  1. Skelbiama kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomų valdybos narių vietas:

1.1. vieno kandidato, turinčio kompetenciją finansų arba teisės srityje;

1.2. vieno kandidato, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje;

1.3. vieno kandidato, turinčio kompetenciją vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.plungesvandenys.lt

Bendrovės strateginis planas skelbiamas:

http://plungesvandenys.lt/images/19-%20veiklos%20patvirtintas%20planas%202018-2020%20m.pdf

  1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Plungės vandenys“, Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r., II aukštas, administracijos 8 kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 11.00 val. iki 11.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.00 val. ;

2.2. elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Plungės vandenys“, Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės r.

     3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. D-666.

"Dėl kandidatų į Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašas ir pavyzdinių Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo"

  1. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomų narių vietas: 4 (ketverių) metų kadencija.

 

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Plungės rajono savivaldybės tarnautojas ar administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba 6.1- 6.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai);

6.7. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;

6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario ir bendrovės interesų konfliktas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas, turintis kompetencijų finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų konsultavimo srityje, arba finansinių paslaugų srityje, arba finansų ar ekonominės analizės srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.2. kandidatas, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens valdyboje, arba juridinio asmens vadovu, arba strateginio planavimo srityje, arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.3. kandidatas, turintis kompetencijų vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje.

Turi turėti žinių vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos srityje. Žinias apie vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos sritį patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

  1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai dokumentus UAB „Plungės vandenys“ turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo viešo paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d.

  1. UAB „Plungės vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Administratorė- personalo specialistė Kristina Zaborienė, tel. (8 448) 5 16 41,

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

2) Direktoriaus pavaduotoja finansams Renata Šlekonienė, tel. (8 448) 5 18 82,

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

11. Kita informacija:

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas)

2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese(2 priedas)