Įmonės rekvizitai:                                                                                       Skubi pagalba:
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“                                               Įvykus vandentiekio avarijai: Tel. (8448) 52256                                            
Medelyno g. 41, Noriškių k.
LT-90103  Plungės r.                                                                                 Įvykus nuotekų tinklų avarijai: Tel. (8448) 44243
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre                     
Kodas   169845485                                                                                   Avarinė tarnyba dirba : nuo 7:00 - 19:00 val.
PVM mokėtojo kodas LT 698454811
Tel.  (8448) 51641                                                                                    Skaitiklių rodmenų perdavimas ir abonentų konsultacija:
Faks. (8448) 51483
El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai                                                                    Tel. (8448) 53613,  (8 612) 13041

 
Pradžia Projektai Įgyvendinti pojektai Projekto rezervo lėšos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai Varkalių gyvenvietėje

PostHeaderIcon Projekto rezervo lėšos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai Varkalių gyvenvietėje

es sanglaudaplunges herbas

Projekto rezervo lėšos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai Varkalių gyvenvietėje    

       2011 m. spalio 11 d., užbaigus rangos darbus, UAB “Plungės vandenys” įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. II etapas“. Po 12 mėnesių trukusio defektų šalinimo, garantinio aptarnavimo laikotarpio, 2012 m. spalio 11 d. išduota Atlikimo pažyma. Statybos darbus vykdė UAB ”Plungės lagūna”, darbai buvo pradėti dar 2010 m. kovo 16 d. Projekto metu Plungės miesto Beržų, Mokyklos, Žaliosios, Liepų, Žemaičių, Kanalo, Genio, Kranto, Žemaitės, Oginskio, Tukumo, Brastos, Babrungo, Rietavo, Kalniškių, Laisvės, Ežero, Telšių, Žilevičiaus, Purienų, Vėjo, Pečkauskaitės, Plechavičiaus, Mažosios Lietuvos, Miškų, Zubovo, Pulko, Antanavičių, Margirio gatvėse, Babrungo gyv. Alanto, Notės, Šarnelės gatvėse, Sruojos, Pušelės, Žemaitijos, Varkalių gyv. Sruojos, Vingio, Kaštonų, Tvenkinių, Sodo, Kulių gatvėse, Kolektyvinių sodų gatvėse paklota 22,98 km vandentiekio, 35,57 km nuotekų tinklų, įrengta 14-a nuotekų siurblinių. Nuo 2011 m. birželio 1 d., kai kuriuose kvartaluose gyventojai jau galėjo jungtis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, iki 2013-03-20 prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė atitinkamai 185 (518 gyventojai) ir 313 (876 gyventojai) nauji vartotojai.
     Įgyvendinus projektą, liko nepanaudotas projekto rezervas, kuris sudarė 932.359,71 Lt. Aplinkos ministerija pritarė rezervo lėšų panaudojimui, o 2012 m. lapkričio 7 d. su projekto įgyvendinančiąja institucija - Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), vadovaujantis priemonės VP3-3.1-AM-01-V projektų finansavimo sąlygų aprašu, pasirašytas šalių susitarimas dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. II etapas“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-044, naujos veiklos „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Varkalių k., Plungės raj.“ įtraukimo į projekto apimtis (Finansavimo ir administravimo sutartis). Į projekto apimtis įtraukus naują veiklą, pakoreguotas projekto biudžetas, kuris dabar sudaro27.479.274,79 Lt. UAB „Plungės vandenys“, projekto vykdytojui, skirta 25.189.361,18 Lt, iš jų 22.537.849,48 Lt Europos sąjungos fondų ir 2.651.511,70 Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Plungės rajono savivaldybės, kuri yra projekto partneris, indėlis – 2.289.913,61 Lt. Projekto rezervo lėšomis Varkalių k. Kulių, Pušies ir Sodo gatvėse planuojama pakloti 0,885 km vandentiekio tinklų, 2,715 km nuotekų tinklų, įrengti 2 nuotekų siurblines. Prie įrengtų nuotekų tinklų planuojama prijungti 69, prie vandentiekio tinklų 46 Varkalių k. gyventojus. Pagal projekto įgyvendinančiosios institucijos APVA reikalavimus, dar 2012 m. atliktas minėto projekto naujos veiklos darbų pirkimas. 2012-10-19 su viešo pirkimo laimėtoju UAB „Plungės Jonis - S“ pasirašyta rangos sutartis, darbų vertė 907.612,00 Lt. Techninę priežiūrą vykdys UAB „Šiaulių hidroprojektas“. 2012 m. lapkričio 14 d. paskelbta darbų pradžia, darbus planuojame užbaigti per 12 mėn., t.yra iki 2013m. lapkričio 14 d. Laikantis nustatyto darbų grafiko, jau paruoštas projektas ir gautas statybos leidimas. Artimiausiu metu Rangovas planuoja pradėti darbus, tikimės, kad jie bus vykdomi tinkama sparta ir užbaigti laiku.
     Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užterštumo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. Šis projektas prisidės prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Plungės rajono savivaldybės gyventojams.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

                                                                                                   UAB "Plungės vandenys" informacija