es sanglauda 

                                                                             

 

 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-030

 

UAB „Plungės vandenys“ su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2013 m. gruodžio 23 d. pasirašė Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto vertė 494.000.00 Lt, iš kurių 419.900.00 Lt- ES Sanglaudos fondo lėšos, 49.400.00 Lt,- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 24.700.00 Lt - UAB „Plungės vandenys“ lėšos.

2013 m. lapkričio 12 d. projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ įgyvendinimui pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Plungės lagūna“. Rangos darbų pabaiga planuojama 2014 m. lapkričio mėnesį. Projekto vykdymo metu Žemaičių Kalvarijoje planuojama pakloti 1,3 km nuotekų tinklų: Pagardinio g., Gardų a., Alsėdžių g., Sedos g., Senkapio skg., Senkapio g. Bus suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 29 namų ūkiams.

Šio projekto tikslas- užtikrinti gyventojams kokybišką nuotekų tvarkymą, o uždavinys- išplėsti nuotekų tvarkymo sistemą, padidinti prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičių Plungės rajone. Projektu prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo pagrindiniais aspektais: aplinkosaugos aspektu- bus sumažintas neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams, užtikrinta paviršinių vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga, padidinta vandens ekosistemų įvairovė ir biologinis produktyvumas; socialiniu aspektu- bus užtikrintas gyventojų prieinamumas prie centralizuotų ir kokybiškų nuotekų surinkimo paslaugų; regionų vystymosi aspektu- bus prisidedama prie regionų aplinkosaugos skirtumų mažinimo.

                                                                    ES parama- investicija į Jūsų ateitį!

                                                                                         UAB „Plungės vandenys“ informacija