Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Vandens kokybė

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė

Paskutinis atnaujinimas 2020-07-03

UAB „Plungės vandenys” eksploatuoja Plungės, Alsėdžių I, Alsėdžių II, Alsėdžių III (Alsėdžių vandenvietės yra sužiedintos, 2019 m. iš II ir III vandenviečių vanduo nebuvo tiekiamas), Lieplaukalės, Babrungėnų (nebėra vartotojų), Glaudžių, Jovaišiškės (Glaudžių ir Jovaišiškės kaimų geriamojo vandens vartotojams nuo 2019 m. IV ketvirčio vanduo tiekiamas iš Plungės m. vandenvietės) , Kulių, Karklėnų, Stonaičių, Grumblių I, Grumblių II (Grumblių I ir II vandenvietė yra sužiedintos), Stanelių, Merkelių, Platelių, Beržoro, Užpelkių, Dovainių, Gintališkės I, Gintališkės II (Gintališkės I ir II vandenvietės yra sužiedintos), Gilaičių, Stalgėnų, Milašaičių, Aleksandravo, Šateikių, Kadaičių, Alksnėnų, Narvaišių, Žemaičių Kalvarijos I, Žemaičių Kalvarijos III (Žemaičių Kalvarijos I ir III vandenvietės yra sužiedintos, 2019 m. iš III vandenvietės vanduo nebuvo tiekiamas), Gegrėnų, Žlibinų, Kantaučių, Keturakių. Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę kontroliuoja UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorija, turinti Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimą 2014-09-29 Nr. LPL – 5. Geriamojo vandens tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.
                      2019 metų atliktų tyrimų duomenimis bendrovei priklausančių vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje neaptikta mikrobinės taršos rodiklių – nerasta nei žarninių lazdelių (E coli), nei žarninių enterokokų.
Eilę metų tiriamų toksinių (cheminių) rodiklių, t. y. stibio, arseno, benzeno, benzpireno, boro, bromato, kadmio, chromo, vario, cianido, 1,2-dichloretano, fluorido, švino, gyvsidabrio, nikelio, nitrato, nitrito, aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlorepoksido, kitų pesticidų, pesticidų sumos, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, seleno, tetrachloreteno ir trichloreteno, haloformų sumos vertės ne tik kad neviršija Lietuvos higienos normoje nurodytų ribinių rodiklių verčių, bet, daugeliu atveju, yra žymiai mažesnės (pvz., arseno kiekis visų vandenviečių tiekiamame vandenyje yra mažesnis už 1 µg/l). Toksinių (cheminių) rodiklių, išskyrus nitratą ir nitritą (juos atlieka UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorija), tyrimus geriamajame vandenyje atliko AB „Klaipėdos vanduo” Geriamojo vandens tyrimo laboratorija.
Indikatorinių rodiklių, t. y. aliuminio, amonio, chlorido, savitojo elektrinio laidžio, vandenilio jonų koncentracijos, bendrosios geležies, mangano, kvapo slenksčio, permanganato indekso, sulfato, natrio, skonio slenksčio, kolonijas sudarančių vienetų 22 °C temperatūroje, koliforminių bakterijų, drumstumo specifikuotų rodiklių verčių 2019 metais neviršijo Plungės, Alsėdžių I, Lieplaukalės, Karklėnų, Stanelių, Platelių, Beržoro, Stalgėnų, Šateikių, Narvaišių, Gegrėnų, Žlibinų vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo. Kitų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje yra randamos amonio (Kulių, Stonaičių, Merkelių, Gintališkės I ir II, Milašaičių, Aleksandravo, Kadaičių, Žemaičių Kalvarijos I, Kantaučių, Keturakių), bendrosios geležies (Grumblių I, Merkelių, Užpelkių, Dovainių, Gilaičių, Gintališkės I ir II, Kadaičių, Alksnėnų, Keturakių) bei mangano (Grumblių II, Užpelkių, Gilaičių, Gintališkės I ir II, Alksnėnų, Keturakių) didesnės koncentracijos, nei nustato Lietuvos higienos norma HN 24.

Didesnės indikatorinių rodiklių koncentracijos neturi įtakos žmonių sveikatai, tačiau gali pakeisti geriamojo vandens skonį, spalvą, kvapą, drumstumą.

2020 m. geriamojo vandens A grupės rodikliai II ketvirtis

2020 m. geriamojo vandens A grupės rodikliai I ketvirtis

2019 m. geriamojo  vandens A grupės rodikliai, I ketvirtis

2019 m. geriamojo vandens A grupės rodikliai, II ketvirtis

2019 m. geriamojo vandens A grupės rodikliai, III ketvirtis

2019 m. geriamojo vandens A grupės rodikliai, IV ketvirtis

2019 m. geriamojo vandens B grupės rodikliai

2018 m. Centralizuotai tiekiamo vandens kokybė