Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS VANDENYS“ VALDYBOS NEPRIKLAUSOMUS NARIUS ATRANKOS

Atgal į naujienų sąrašą

Plungės rajono savivaldybės meras inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 169845485, adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r. LT-90103, valdybos trijų nepriklausomų narių pareigas:

-vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ir audito) srityje, vietą;

-vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;

-vieno nepriklausomo nario, turinčio ūkio šakos (vandentvarkos) srityje, vietą.

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 5 (penki), iš jų 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai (nuo 2023 m. naujos kadencijos).

Atlygis – 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto atlygio dydžio.

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://plungesvandenys.lt/

Bendrovės strategija:

https://plungesvandenys.lt/wp-content/uploads/2020/11/Strateginis-veiklos-planas-2020-2024-m_.pdf

Plungės rajono savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei: https://plungesvandenys.lt/wp-content/uploads/2021/04/L%C5%ABkes%C4%8Di%C5%B3-lai%C5%A1kas.pdf

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra – MB „Personalo guru“.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus;
 2. Plungės rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. kandidatas turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse. Įmonės strategijos formavimo, strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros, tikslų įgyvendinimo užtikrinimo žinios bei patirtis. Įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

2.2. kandidatas turintis kompetenciją finansų valdymo srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse. Vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis. Investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

2.3. kandidatas turintis kompetenciją ūkio šakos (vandentvarkos) srityje arba šiai veiklai artimoje srityje.

Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos ūkio šakoje patirtis. Ne mažesnės nei 5 mln. Eur vertės investicinių projektų įgyvendinimo patirtis. Vandentvarkos inžinerijos ir aplinkos apsaugos veiklos srities žinios. Darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
 2. pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
 3. kandidato gyvenimo aprašymas;
 4. kandidato motyvacinis laiškas Atrankos komisijai;
 5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

▪ Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) MB „Personalo guru“, Bandužių g. 3-71, Klaipėda LT-95260, nurodant: „Atranka į UAB „Plungės vandenys“ valdybos nepriklausomus narius“.

▪ Elektroniniu paštu laura.saltiene@personaloguru.lt, nurodant: „Atranka į UAB „Plungės vandenys“ valdybos nepriklausomus narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktiniai asmenys:

▪ MB „Personalo guru“, kontaktinis asmuo: Laura Šaltienė, +370 604 18 821, laura.saltiene@personaloguru.lt;

▪ Plungės rajono savivaldybės kontaktinis asmuo: Aušra Jarašiūnienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė, +370 655 15 977, ausra.jarasiuniene@plunge.lt.

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija Priedas Nr.1
 2. Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo Priedas Nr.2
 3. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartis Priedas Nr.3