Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Pradėti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbai Plungės rajone

2010-12-30

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ pradėjo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statybos ir renovavimo darbus Plungės rajone. Šie darbai įgyvendinami pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone (Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose, Kuliuose)“, projekto vykdytojas – UAB „Plungės vandenys“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašėme 2010 m. gruodžio mėnesį. Iki šiol rengėme ir derinome techninius projektus, atlikome reikalingus viešuosius pirkimus, o dabar pradėjome statybos darbus. Pirmiausia vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros darbai bus vykdomi Kuliuose, vėliau darbai bus tęsiami Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje“, – sako Arvydas Jurkaitis, UAB „Plungės vandenys“ vyriausiasis inžinierius.

 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone (Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose, Kuliuose)“ tikslas – užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą ir išplėsti tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų teikimą Žemaičių Kalvarijos, Kulių ir Platelių gyvenvietėse. Tai taip pat yra ir Plungės rajono savivaldybės uždavinys, kuri projekte dalyvauja kaip projekto partnerė. Su savivaldybe pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią ji įsipareigojo savo galimybėmis, žmogiškaisiais ištekliais ir kt. prisidėti prie projekto įgyvendinimo, taip pat skirti dalį projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Projekto vertė – apie 14 mln. Lt. Už šias lėšas bus nutiesta daugiau nei 9 km vandens tiekimo ir apie 18,9 km nuotekų tvarkymo tinklų bei atnaujintos dvi nuotekų valyklos.

Šiuo metu Žemaičių Kalvarijoje vandens tiekimo paslaugos prieinamos 72 proc., Kuliuose – 32 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugos šiose gyvenvietėse neteikiamos. Plateliuose vandens tiekimo paslaugos prieinamos 85 proc., nuotekų tvarkymo paslaugos – 43 proc. gyventojų. Kadangi daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistemos, jie vartoja vandenį, kuris dažniausiai neatitinka higienos reikalavimų, o panaudotas buityje ir ūkyje išleidžiamas į aplinką neišvalytas. Atlikus projekte numatytus darbus, prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos turės galimybę prisijungti 739 Plungės rajono gyventojai.
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone (Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose, Kuliuose)“ prisideda prie Respublikos darnaus plėtojimosi strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio Europos Sąjungos reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Plungės rajono savivaldybės gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį aktyvumą.
Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”, kita dalis – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Plungės rajono savivaldybės lėšos.