2018-07-12                               

  PROJEKTO NR. 05.3.2-APVA-R-014-81-0001

       UAB „Plungės vandenys“ 2018 m. gegužės 16 d. pasirašė šalių susitarimą su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ finansavimo sutarties pakeitimo. Susitarimas pasirašytas atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. kovo 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-239 projektui skirtas papildomas finansavimas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų inventorizacijos veiklai. Numatyta inventorizuoti 110 km. neinventorizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Plungės rajono savivaldybėje. Tam skirta 109.759,36 eurų Sanglaudos fondo lėšų, įmonė turės prisidėti 84.259,64 eurais. Po papildomo finansavimo skyrimo Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.262.572,86 Eur. Iš jų 1.845.685,00 eurų Sanglaudos fondo lėšos, 1.416.887,86 eurai UAB „Plungės vandenys“ lėšos. Papildoma veikla atitinka 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra. Įmonių valdymo tobulinimas“ tikslą- padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą. Tinklų inventorizacija sudarys prielaidas geresnei tinklų infrastruktūros priežiūrai ir eksploatacijai.
Šiuo metu vykdomas inventorizavimo paslaugų pirkimas. Paslaugos turės būti suteiktos per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.