UAB „Plungės vandenys“

direktoriaus  2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.5

 Vartotojas manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į tiekėją adresu: UAB „Plungės vandenys“ Medelyno g. 41 Plungės r., LT-90103 ir nurodyti savo reikalavimus.

  1. UAB „Plungės vandenys vartotojų ginčų nagrinėjimo tvarka paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.plungesvandenys.lt

  2. Tiekėjas neatlygintinai išnagrinėja vartotojo kreipimąsi.

  3. Tiekėjui nesutikus su vartotojo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, pateikti vartotojui rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (pridedama dokumentų kopijos).

  4. Priėmus nagrinėti vartotojo kreipimąsi, skundas nagrinėjamas iki 30 dienų.

  5. Jeigu skundo išnagrinėjimui reikalinga papildoma informacija, tiekėjas per 5 darbo dienas nuo skundo užregistravimo kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją. Per nurodytą terminą negavus informacijos, skundas nenagrinėjamas. Dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Tiekėjas pasilieka gautų dokumentų kopijas.

Kiekvienas vartotojas, nesutinkantis su tiekėjo priimtu sprendimu, gali kreiptis į abonentų ar vartotojų skundus nagrinėjančias institucijas arba tiesiogiai į teismą.

Vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba– Siesikų g.19, LT-07170 Vilnius  www.vmvt.lt– nagrinėja vartotojų skundus dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų nesilaikymo.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba- Verkių g.25c-1, LT-08223 Vilnius www.regula.lt nagrinėja vartotojų skundus  dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų  kainų ir tarifų.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – Vilniaus g.25, LT-01402 Vilnius www.vvtat.lt nagrinėja vartotojų skundus dėl geriamojo tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo.

Savivaldybės institucija –Vytauto g.12, LT-90123 Plungė www.plunge.lt – nagrinėja abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytais būdais, organizavimo.