Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai

Kada priklauso kompensacija už šaltą vandenį ?

Šeimų vidutines pajamas apskaičiuoja ir kompensacijas skiria Plungės Savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Kompensacijos skiriamos vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta buto (individualaus gyvenamo namo) išlaidų šaltam vandeniui kompensacijų metodika. Vidutinės mėnesinės šeimos pajamos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių trijų mėnesių pajamas iki laikotarpio, kai šeima įgijo teisę į kompensaciją. Mažas pajamas turinčioms šeimoms kompensuojama išlaidų už faktinį šalto vandens kiekį, bet ne didesnį už savivaldybės nustatytą normatyvinį, dalis, viršijanti 2 proc. šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų.

Geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma-2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems asmenims bendrai gyvenantiems per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys-3,5 kubinio metro pirmam gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį,1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

Jeigu viename bute (name) gyvena daugiau negu viena šeima ir šios šeimos atsiskaito pagal vieną sąskaitą (pagal bendrą šalto vandens apskaitos prietaisą) ir kai viena iš bute (name) gyvenančių šeimų neturi teisės į kompensacijas, tai kompensacijos neskiriamos nė vienai iš kartu gyvenančių šeimų.

Jei Vartotojas (Abonentas) nepraneša apie šalto vandens apskaitos prietaiso gedimą.

Patikrinimo metu nustačius, kad šalto vandens apskaitos prietaisas sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos plomba, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės prietaisui stabdyti (įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas), o vartotojas (Abonentas) per 3 darbo dienas apie šiuos pažeidimus nebuvo pranešęs UAB „Plungės vandenys“ (raštu, telefonu, el. paštu), tada vandens norma taikoma nuo vandens apskaitos prietaiso įrengimo arba pakeitimo datos arba nuo Vandens tiekėjo atlikto paskutinio patikrinimo datos, bet ne ilgiau kaip už 1(vienerius ) metus, iki vandens apskaitos prietaiso pakeitimo datos. Už sudužusį ar peršalusį vandens apskaitos prietaisą ir jo keitimo sąnaudas apmoka vartotojas (Abonentas).

Kur kreiptis, esant reikalui nuimti vandens apskaitos prietaisus ar jų plombas ?

Griežtai draudžiama savavališkai nuimti šalto vandens apskaitos prietaisus ar jų plombas. Dėl leidimo, kai yra būtinybė liesti vandens apskaitos prietaiso plombą keičiant vidaus vandentiekio vamzdyną, juos remontuojant ar kitais atvejais, būtina  kreiptis į UAB „Plungės vandenys“ Abonentinį skyrių. 4 kab.  Tel. Nr. (0-448) 53613, Mob. +370 612 13041.

Šalto vandens apskaitos prietaisų galiojimas, metrologinės patikros periodiškumas

Šalto vandens apskaitos prietaisus, pagal kuriuos vartotojai (Gyventojai) ir Abonentai (Įmonės) atsiskaito už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, metrologinę patikrą atlieka vandens tiekėjas tokiu periodiškumu:

– pastatų įvaduose įrengti apskaitos prietaisai – kas 2 metai;

– butuose ir individualiuose namuose įrengti apskaitos prietaisai – kas 6 metai. 

Jei Vartotojas (Gyventojas) ar Abonentas (Įmonė) įtaria, kad šalto vandens apskaitos prietaisas rodo neteisingai ar neatitinka jam nustatytų reikalavimų

Galite raštu kreiptis į UAB „Plungės vandenys“ Abonentinį skyrių dėl apskaitos prietaiso techninės būklės patikrinimo ir prašyti atlikti prietaiso neeilinę metrologinę patikrą. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, yra techniškai tvarkingas, tai neeilinei patikrai patirtas vandens tiekėjo išlaidas turi apmokėti vartotojas (Abonentas).

Kur kreiptis sugedus (neveikia ar kt.) šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisui?

Sugedus šalto vandens apskaitos prietaisui, apie tai nedelsiant reikia informuoti UAB „Plungės vandenys“ Abonentinio skyriaus darbuotojus Tel. Nr. (0-448) 53613; Mob. +370 612 13041 arba atvykti į skyriaus 4 kab. darbo dienomis I-IV 7:00-16:00 val. (pietūs 11:00-11:45) V 7:00-14:00 val. (be pietų pertraukos).

Kaip nutraukti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį parduodant butą, namą ar kitas patalpas?

Būtina visiškai atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apie pardavimą ne vėliau kaip per 10 dienų privaloma informuoti ir kreiptis į Abonentinį skyrių, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis), prieš tai deklaruoti paskutinius šalto vandens skaitiklių parodymus, turėti mokėtojo  numerį. Įsigijus butą, namą ar kitas patalpas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo nedelsiant kreiptis į Abonentinį skyrių.

Kokie dokumentai reikalingi norint sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Abonentams (Įmonėms)?

Prašymas dėl sutarties sudarymo, kuriame nurodyta:

– įmonės pavadinimas;

– įmonės kodas bei PVM kodas;

– įmonės adresas;

– įmonės veiklos rūšis;

– telefono numeris;

– korespondencijos siuntimo adresas (jei yra kitas);

– įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašas;

– įmonės antspaudas.

Įmonės vadovo įgaliojimas (jei sutartį pasirašo ne pats įmonės vadovas).

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.

Įmonės patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas.

Patalpų nuomos sutartis (jei sutartis sudaroma su nuomininku).

Kokie dokumentai reikalingi norint sudaryti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Vartotojams (gyventojams)?

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

– buto (statinio) nuosavybę patvirtinantis dokumentas;

– mokėtojo  numeris.

Prašymai dėl sutarčių sudarymo priimami Abonentų skyriuje 4 kab. darbo dienomis I-IV 7:00-16:00 val., (pietų pertrauka 11:00-11:45), V 7:00-14:00 val. (be pietų pertraukos). Informacija Tel. Nr. (0- 448) 53613.

Už įsiskolinimą už paslaugas galima sumokėti dalimis.

Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį. Klientui pageidaujant, kad išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo, apmokant bylos vykdymo išlaidas, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jo priteisimo.

 

Kur skelbiama apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos ?

Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekėjas praneša Vartotojui, apie tai paskelbdamas vietos spaudoje, įmonės internetiniame puslapyje www.plungesvandenys.lt  ne vėliau kaip likus 30 dienų iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų galiojimo. Informacija Tel. Nr. (0-448) 53613; Mob.+370 612 13041.

Kur kreiptis, dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, bei vandens ir nuotekų tinklų prisijungimo prie tinklų ?

Užsakovas, norintis statyti ir prisijungti vandentiekio ir nuotekų tinklus turi kreiptis į UAB „Plungės vandenys“ (kab.Nr.9) užpildyti prašymą, prisijungimo sąlygoms gauti. Kartu pridedama nuosavybės dokumentai ir sklypo topografinė nuotrauka. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų. Vadovaujantis prisijungimo sąlygomis, užsakovas rengia projektą. Parengus projektą ir gavus statybas leidžiantį dokumentą(jei reikia), prieš pradėdamas darbus iš seniūnijos turi gauti žemės darbų kasimo leidimą ir jį suderinti su atitinkamomis institucijomis. Turėdami visus reikiamus dokumentus užsakovas pasirenka statytoją. Atlikus minėtus darbus, bei pateikus reikiamus dokumentus (kontrolinę išpildomąją nuotrauką) sudaroma sutartis su UAB „Plungės vandenys“, dėl paslaugų teikimo.

Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarka

1 priedas. Prašymo prisijungoms salygoms forma

2 priedas. Prašymas sudaryti sutartį naujai pasijungusiems gyventojams

2 priedas. Prašymas_sutarčiai_sudaryti_imonėms

2 priedas. Prašymas gyventojams sudaryti_sutartį_pasikeitus vartotojui

3 priedas. Vandentiekio ir_nuoteku_tinklų_prijungimo_aktas

4 priedas. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimo schema

Informacija: Tel. Nr. (0-448) 51483, el. p. info@plungesvandenys.lt

Užliejo rūsį ar pusrūsį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 4.3p. rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai (tualetai, dušinės, vonios, skalbimo mašinos ir pan.) turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.