Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Padalinių veiklos sritys

PLUNGĖS VANDENTIEKIO PADALINYS

 

 1. Vandenvietės eksploatavimas ir priežiūra.
 2. Vandentiekio tinklų eksploatavimas ir priežiūra.
 3. Plungės miesto zonos objektų eksploatavimas ir priežiūra.
 4. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 5. Teritorijos priežiūra.
 6. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

PLUNGĖS NUOTEKŲ TVARKYMO PADALINYS

 1. Nuotekų mechaninis valymas.
 2. Nuotekų biologinis valymas.
 3. Dumblo tirštinimas, pūdymas, sausinimas, džiovinimas ir sandėliavimas.
 4. Technologinės įrangos priežiūra ir remontas.
 5. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 6. Teritorijos priežiūra.
 7. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

KAIMŲ SENIŪNIJŲ VANDENTVARKOS PADALINYS

 1. Kaimų seniūnijų vandenviečių eksploatavimas ir priežiūra.
 2. Kaimų seniūnijų vandentiekio ir nuotekų  tinklų eksploatavimas ir priežiūra.
 3. Kaimų seniūnijų objektų eksploatavimas ir priežiūra.
 4. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 5. Teritorijų priežiūra.
 6. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

ABONENTINIS SKYRIUS

 1. Sutarčių vykdymo kontrolė ir naujų sudarymas.
 2. Geriamojo vandens suvartojimo kontrolė.
 3. Pardavimų apskaitos organizavimas.
 4. Sąskaitų – faktūrų už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą per ataskaitinį laikotarpį išrašymas bei pateikimas.
 5. Teisingas tarifų už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą ir pardavimų kainos taikymas.
 6. Kompensacijų skaičiavimas pagal Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) pakeitimo įstatymo nuostatas už geriamojo vandens išlaidas ir informacijos apie paskaičiuotas kompensacijas vartotojams pateikimas.
 7. Darbas su skolininkais (analizė, kontrolė, delspinigiai, teismai, antstoliai).
 8. Apmokėjimo už paslaugas tvarkymas pagal patvirtintą sąskaitų planą.
 9. Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas.
 10. Vandens skaitiklių paruošimas metrologinei patikrai ir patikros organizavimas.
 11. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

SAUGOS DARBE ORGANIZATORIUS

 1. Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos tvarkymo valdymas bei operatyvi jos vykdymo kontrolė;
 2. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

ENERGETIKOS PADALINYS

 1. Energetikos tarnyba vykdo bendrovės elektros, šilumos įrenginių eksploataciją.
 2. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

TRANSPORTO PADALINYS

 1. Bendrovės struktūrinių padalinių aprūpinimas turimomis transporto priemonėmis, jų nesant – užsakymas iš kitų įmonių.
 2. Turimų transporto ir darbo priemonių bei inventoriaus remontų, techninių aptarnavimų bei techninių apžiūrų organizavimas bei atlikimas.
 3. Turimų tarnybos transporto ir darbo priemonių techninės būklės kontrolė.
 4. Kuro apskaitos organizavimas.
 5. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

VANDENS IR NUOTEKŲ TYRIMŲ LABORATORIJA

 1. Geriamo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės kontrolė pagal higienos normos HN-24 reikalavimus.
 2. Geriamojo vandens kokybės kontrolė pas vartotojus.
 3. Nuotekų kokybės kontrolė pagal nuotekų tvarkymo reglamentą.
 4. Pramonės įmonių nuotekų tyrimas.
 5. Paviršinių vandenų tyrimas.
 6. Dumblo tyrimas.
 7. Tyrimų atlikimas klientams pagal sutartis.
 8. Vandens gerinimo priemonių analizė ir įvertinimas.
 9. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimų inicijavimas padalinio poreikiams.

BUHALTERIJA

 1. Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal patvirtintą sąskaitų planą.
 2. Ūkinių – finansinių operacijų registravimas pagal pagrįstus ir juridinę galią turinčius pirminės apskaitos dokumentus.
 3. Ūkinių – finansinių operacijų registravimas pagal direktoriaus įsakymais patvirtintas apskaitos vedimo tvarkas.
 4. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas.
 5. Informacijos apie padalinių finansines ir ūkines operacijas teikimas.
 6. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais, darbuotojais vykdymas ir atsiskaitymų kontrolė.
 7. Finansinių, mokestinių ir statistinių atskaitų atitinkamoms institucijoms pateikimas.
 8. Inventorizacijų atlikimas ir rezultatų įforminimas.
 9. Nuolatinis apskaitos sistemos tobulinimas.
 10. Saugomų archyvinių dokumentų nomenklatūros sudarymas, dokumentų archyvavimas.
 11. Piniginių operacijų vykdymas ir darbo organizavimas tarnybos kasoje.
 12. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos kainodara, pagal galiojančius teisės aktus.
 13. Reguliuojamos apskaitos sistemos tvarkymas pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimus
 14. Bendrovės ekonominės-finansinės veiklos analizė, technologinių –finansinių duomenų sisteminimas.
 15. Darbas su išorinėmis organizacijomis, pateikiant būtinas pažymas ir statistikos informaciją.

 

Paskutinis atnaujinimas 2021-03-17