Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos

Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Plungės mieste“

 

2020-08-14

PROJEKTO NR. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0006

UAB „Plungės vandenys“ 2020 m. vasario 5 d. pasirašė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dėl projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Plungės mieste“ finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2019m. gruodžio 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-730 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 196.189,46 Eur. Tai sudaro 50% nuotekų tinklų plėtros projekto vertės, kitą 50 % (196.189,46 Eur) padengs UAB „Plungės vandenys“ paskolos lėšomis. Finansavimas skirtas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto pagal 2014-2020 m.  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“.
     Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Plungės mieste.
     Projekto tikslui pasiekti numatomas šis uždavinys:
Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant nuotekų tinklus J. Pabrėžos g., Aronijų skg., Vyšnių skg., Serbentų skg., Rožių g., Bebrų kilpos g., Tulpių g. Plungės mieste.
     Projekto veikla: Nuotekų tinklų statyba (J. Pabrėžos g., Aronijų skg., Vyšnių skg., Serbentų skg., Rožių g., Bebrų kilpos g., Tulpių g.) Plungės mieste.
   Projekto rezultatai: prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius- 65; naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis – 1,149 km.
   Projekto tikslinės grupės – Plungės miesto J. Pabrėžos g., Aronijų skg., Vyšnių skg., Serbentų skg., Rožių g., Bebrų kilpos g., Tulpių g. gyventojai. Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis-gauti aukščiausios kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas.
    Neįgyvendinant projekto, situacija Plungės mieste artimiausiais 5 metais išliktų panaši kaip ir šiandien- dalis gyvenviečių gyventojų ir toliau negautų viešųjų nuotekų tvarkymo paslaugų- išliktų nuolatinis aplinkos teršimas. Be projekto nebūtų pasiekta teigiama socialinė ekonominė nauda- priešingai, išliktų gyventojų sveikatos rizikos faktoriai, toliau būtų teršiama aplinka.
    Dėl likusios projekto dalies finansavimo 2020 m. vasario 5 d. su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Plungės mieste, Plungės aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartis. Maksimali paskolos suma 400.271,54 Eur, iš jų 204.082,07 Eur geriamojo vandens tinklų plėtrai ir 196.189,47 Eur nuotekų surinkimo tinklų plėtrai. Prie paskolos lėšomis paklotų vandentiekio tinklų numatoma prijungti 103 gyventojus, o prie buitinių nuotekų tinklų – 65 gyventojus.
     2020-05-26 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dėl šių darbų atlikimo už 427.500,00 Eur be PVM. Darbų trukmė 12 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28.